ขั้นตอนสมัครสมาชิก
ท่านสามารถทำการสมัครสมาชิกเป็นผู้ลงโฆษณา "Advertiser" ด้วยการเลือกที่เมนู "Sign Up" จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล : ต้องเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของผู้สมัคร
  • ประเภท : เลือก “ผู้นำเสนอป้ายโฆษา”
  • ชื่อบัญชี : สำหรับใช้เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์
  • รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่ใช้ไม่ควรน้อยกว่า 4 ตัวอักษรหรือ 4 ตัวเลข
    หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อความไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียน ระยะเวลาประมาณ 5 - 15 นาที